Visi & Misi

MY Beauty berkembang maju adalah untuk menjadi akademi kecantikan terunggul untuk terus menghasilkan juru terapi kecantikan profesional yang berdaya saing serta berkeyakinan tinggi dan berkaliber tinggi untuk terus meningkatkan taraf industri kecantikan.

Visi Kami

  • Untuk menjadi Pusat Latihan Kemahiran yang bertaraf antarabangsa.
  • Untuk menjadi Pusat Latihan Kemahiran terulung di Malaysia dalam kosmetologi dan spa.
  • Untuk menggalakkan industri kecantikan sebagai perniagaan yang menguntungkan.
  • Untuk memupuk usahawan yang berjaya dalam industri kecantikan

Misi Kami

Untuk terus menceburi industri kecantikan berdasarkan pemodenan dan kemajuan teknologi jesteru menambah baik penyampaian dan kualiti rawatan kecantikan.

  • Memantau dan memastikan bahawa setiap perkhidmatan disampaikan adalah berkualiti dan berdaya saing.
  • Memastikan setiap pelatih memberi tumpuan dan dipupuk untuk membina kerjaya dalam industri kecantikan.
  • Menghasilkan pelatih yang berkelayakan, berorientasikan matlamat, kemahiran komunikasi yang baik, dan sangat komited dalam mengendalikan perniagaan.
  • Untuk menjadi sebuah organisasi yang telus dan sistematik dalam pentadbiran, pengurusan dan berorientasikan pelanggan.